Hvem er vi?

Om oss (mal)

Hovin Laft AS holder til i produksjonslokaler på Nedre Hovin gård som ligger på Tyristrand, på vestsiden av Tyrifjorden, midt mellom Hønefoss og Vikersund - en times biltur fra Oslo.

Vi bygger hovedsakelig hytter og hus i laft og stavlaft, men kan også levere bindingsverksbygg.

På Nedre Hovin laftes det med gammel malmfuru, i hovedsak fra gårdens egen skog. Tømmeret er opptil 300 år og utgjør slik den ypperste råvare for produksjonen.

Hovin Laft AS har levert bygg i alle størrelser og kan gi solide referanser.

Vi kan levere alt fra råbygg / tømmerkasser til hus og hytter med nøkkelen i døra. Nødvendige søknadspapirer og tegninger tar vi oss også av.

Med Hovin Laft AS som samarbeidspartner kan du om ønskelig forholde deg til en person gjennom hele byggeprosessen, og vi er tilgjengelig for deg også utenom " vanlig kontortid": Trenger du oss, så er vi der for deg.

Hovin Laft AS er et relativt lite firma, setter kvalitet framfor kvantitet og bygger for deg som om det skulle være til oss selv. Vi er opptatt av å veilede og peke på muligheter gjennom hele prosessen slik at du får realisert hus- eller hyttedrømmen din.

Historien

Gården Nedre Hovin på Tyristrand har vært eid av familien til daglig leder av Hovin Laft AS, Torkel Skinnes Myhre, siden 1856. Gården ligger med flott utsyn over Tyrifjorden og består av 300 dekar innmark der det produseres gras til gårdens ammekubesetning, som for tiden består av ca. 60 ammekyr av den skotske rasen Aberdeen Angus.

Skogarealet som forsyner Hovin Laft AS med tømmer består av ca. 8000 da, hvorav ca. 1/6 ligger i Søndre Land kommune, mens resten ligger i nærheten av gården i Ringerike kommune. Skogens driftsplan viser at det står ca. 50000 kubikkmeter furu i hogstmoden alder (hogstklasse 5). Alt er selvsagt ikke egnet i lafteproduksjonen, men vi har mye å velge i. Trærne som brukes i Hovin Laft AS blir valgt ut ved plukkhogst - man velger hvert enkelt tre der det står på rot.

"Kvalitet med historisk sus" står det i logoen til Hovin Laft AS. Den siste delen henspiller på eventyrforfatteren Peder Christen Asbjørnsen som etter å ha vandret gjennom skogområdene her skrev "En tiurleik på Holleia." Da befant ennå de trærne som nå brukes i lafteproduksjonen seg i "ungdommen." Det sier litt om hvilke tidsperspektiv vi snakker om, og hvor gamle disse trærne er.

Når du besøker oss på Nedre Hovin, tror vi du vil oppleve at all produksjon med tilknytning til gården har historiske røtter. Vi har stolthet for det vi produserer, ydmykhet for den historiske arven og er genuint interessert i det vi driver med. Vi håper at du, etter å ha besøkt oss, vil føle deg trygg på kvalitet og oppfølging ved å velge Hovin Laft AS som samarbeidspartner.

Arbeidsstokk

(alle håndverkere er meget dyktige fagfolk med mange års praksis i sine respektive yrker)

Hva gjør vi?

Produksjon av tømmer

(Trykk på tittel for å lese mer)

-

Vi garanterer at du ikke finner bedre tømmerkvalitet noe annet sted i landet. Store ord? Ja vel, men kom og se! Kanskje er vi også den eneste produsenten av bygg i laft og stavlaft her til lands som kan ta hånd om hele prosessen fra treet står på rot i skogen til huset eller hytta leveres nøkkelferdig: Interessant for oss og forhåpentligvis også for deg.

Les mer ...

Laft og Stavlaft

(Trykk på tittel for å lese mer)

-

Hovin Laft AS lafter med kantet tømmer. I hus og hytter til helårsbruk benytter vi vanligvis 8 tommers (20 cm) bredde på stokkene. I mindre bygg kan det benyttes smalere stokker, og vi kan også levere bredere stokker enn 20 cm, f.eks. 9 eller 10 tommer. Laft har århundrelange tradisjoner, og de laftetekniske prinsippene har i hovedsak holdt seg uforandret. Tekniske hjelpemidler har imidlertid bidratt til å gjøre jobben fysisk lettere.

Visningshytte

Hovin Laft AS har egen visningshytte i et praktfullt ski-, sykkel og turterreng i Høgfjellia hytteområde som ligger mellom Sjusjøen og Nordseter ved Lillehammer. Hytta er et kombinasjonsbygg i laft, stavlaft og skifer. Den har 13 sengeplasser, 3 baderom og for øvrig høy standard.

Ta kontakt hvis du ønsker en visning! (Hytta er tidvis til utleie)

Produksjon

Produksjon

I NORGE:

Foran kunne du lese at vi bygger råbyggene/ tømmerkassene i produksjonslokaler på Nedre Hovin gård på Tyristrand. I tillegg disponerer vi et utendørsanlegg med sag og tørkebygg for tømmeret som kommer fra gårdens egen skog. Her naturtørkes tømmeret til det måles ca. 18% fuktighet i stokkene.

Vi garanterer at du ikke finner bedre tømmerkvalitet noe annet sted i landet. Store ord? Ja vel, men kom og se! Kanskje er vi også den eneste produsenten av bygg i laft og stavlaft her til lands som kan ta hånd om hele prosessen fra treet står på rot i skogen til huset eller hytta leveres nøkkelferdig:

Interessant for oss og forhåpentligvis også for deg.

I LATVIA:

For å kunne imøtekomme en økende etterspørsel og tilby produkter i alle prisklasser, har Hovin Laft AS i løpet av 2010 også etablert en produksjon i Latvia. Her produserer vi med latvisk tømmer i både maskinlaft og håndlaft- stavlaftbygg og vanlig laft, alt selvsagt med norske teknikker og norske lafteknuter. Det er viktig å få fram at dette ikke er en tradisjonell import, men en "desentralisert" produksjon i regi av Hovin Laft AS. Daglig leder er regelmessig i Latvia og følger produksjonen. De samme garantier gis for bygg produsert i Latvia som for de vi produserer i Norge. Fordi både tømmer og arbeidskraft er billigere i Latvia enn i Norge, vil bygg derfra falle rimeligere enn de som er norskprodusert. Tømmeret vi bruker i Latvia, er kunstig tørket, akkurat som hos store norske produsenter, til ca. 18%.

Forskjellen på norsk og latvisk tømmer.

Det norske tømmeret vi bruker er definitivt en "Rolls Royce-variant" . Furu med stort innhold av malme blir ofte kalt malmfuru. Malmen har en dyp, mørk brun farge og er naturens naturlige impregneringsmiddel. Vår malmfuru er så tettvokst at du knapt kan telle årringene uten lupe.

Det latviske tømmeret velger vi også ut med tanke på høyt innhold av malme, men de baltiske landene ligger nesten i havnivå, og det fører til at trærne vokser raskere: Det blir altså større avstand mellom årringene. Baltisk laftetømmer synker derfor mer, men dette tar vi hensyn til ved montering av dører og vinduer, og det skaper ingen problemer for kunden.

En annen forskjell på det norske og det baltiske tømmeret er kvistmengde og kviststørrelse. Det baltiske tømmeret har gjennomgående større kvister og også flere synlige kvister.

Konklusjonen er at den viktigste forskjellen mellom norsk og baltisk tømmer er av visuell art. Det som betyr noe rent funksjonelt: laftets tetthet og fuktigheten i tømmeret er lik.

Det er opp til den enkelte å velge mellom norskprodusert hytte av gammel norsk malmfuru og hytte bygget av den baltiske furua. Valget avgjøres kanskje ofte av prisen, men vi vil presisere at ei latvisk bygget hytte ikke er noen B-vare.

Laft og stavlaft

Laft og stavlaft

Hovin Laft AS lafter med kantet tømmer. I hus og hytter til helårsbruk benytter vi vanligvis 8 tommers (20 cm) bredde på stokkene. I mindre bygg kan det benyttes smalere stokker, og vi kan også levere bredere stokker enn 20 cm, f.eks. 9 eller 10 tommer. Laft har århundrelange tradisjoner, og de laftetekniske prinsippene har i hovedsak holdt seg uforandret. Tekniske hjelpemidler har imidlertid bidratt til å gjøre jobben fysisk lettere.

De gamle stavkirkene var bygd av såkalte staver. Noe av dette går igjen i stavlaft. Her består hyttas "skjelett" av ei topp- og ei bunnsville av grovt firkantet virke, f.eks. 6" x 10," og de vertikale søylene kan f.eks. være 10" x 10". "Skjelettet" blir lukket med vanlig bindingsverk. Dette trekkes noe inn på bunn- og toppsvilla for å framheve den grove konstruksjonen.

Hovin Laft AS har bygget flere hytter i kombinasjon av laft og stavlaft, f.eks. 1. etasje i stavlaft med gavler i laft, rundåser og laftet oppstue. Disse kombinasjonsbyggene blir både funksjonelle og estetisk flotte bygg. Her har man f.eks. muligheter til å kombinere tømmer, grove søyler og sviller, skifer og glass og derved få bygg som virkelig skiller seg ut.

Galleri

For våre modeller med tegninger og teknisk informasjon, se lhmgruppen.no

Hytteprosjekt Trysilsetra

Hytteprosjekt Sjusjøen

Kontakt oss

971 42 211
Hovinveien 32, 3533 TYRISTRAND
08:00 - 16:00
  • Mandag08:00 - 16:00
  • Tirsdag08:00 - 16:00
  • Onsdag08:00 - 16:00
  • Torsdag08:00 - 16:00
  • Fredag08:00 - 16:00
  • LørdagStengt
  • SøndagStengt
998185939

Besøk oss på facebook

09.07.18 12:48
For våre modeller med tegninger og teknisk informasjon, se https://lhmgruppen.
Les på Facebook
18.03.18 06:47
http://www.hyttemessen.no/velkommen-til-hyttemessen-5-8-april-2018.
Les på Facebook
12.12.17 09:43
Kom inn og ta en titt på en kvalitetshytte på Sjusjøen
Les på Facebook
17.10.17 09:09
Full fart i produksjonslokalene
Les på Facebook
26.09.17 07:38
Velkommen til Hovin Laft! Vi leverer håndlaftede hytter i laft og stavlaft, hvis dere ønsker mer informasjon om de ulike lafteteknikkene kan dere besøke vår hjemmeside.
Les på Facebook
26.09.17 07:33
Diverse bilder
Les på Facebook